Αβδελά Έ. Λήδα Παπαστεφανάκη, Εργασία, τεχνολογία και φύλο στην ελληνική βιομηχανία. Η κλωστοϋφαντουργία του Πειραιά, 1870-1940, Ηράκλειο 2009· Δήμητρα Λαμπροπούλου, Οικοδόμοι. Οι άνθρωποι που έχτισαν την Αθήνα, 1950-1967, Αθήνα 2009. Μνήμων, [S. l.], v. 31, p. 314–324, 2012. DOI: 10.12681/mnimon.35. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/mnimon/article/view/7743. Acesso em: 2 ιουλίου. 2022.