Γαρδίκα Κ. Βασιλική Θεοδώρου – Δέσποινα Καρακατσάνη, «Υγιεινής παραγγέλματα»: ιατρική επίβλεψη και κοινωνική πρόνοια για το παιδί τις πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα, Αθήνα 2010. Μνήμων, [S. l.], v. 31, p. 327–330, 2012. DOI: 10.12681/mnimon.37. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/mnimon/article/view/7745. Acesso em: 25 ιουνίου. 2022.