ΛΟΥΚΟΣ Χ. ΕΠΙΔΗΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ. Η ΧΟΛΕΡΑ ΣΤΗΝ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ ΤΗΣ ΣΥΡΟΥ (1854). Μνήμων, [S. l.], v. 14, p. 49–69, 1992. DOI: 10.12681/mnimon.166. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/mnimon/article/view/7870. Acesso em: 22 φεβρουαρίου. 2024.