ΛΑΠΠΑΣ Κ. ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΗΣΑΪΑ ΚAI ΤΙΣ ΛΙΘΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΟΥ. Μνήμων, [S. l.], v. 7, p. 135–143, 1979. DOI: 10.12681/mnimon.194. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/mnimon/article/view/7898. Acesso em: 13 αυγούστου. 2022.