ΛΑΠΠΑΣ Κ. ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΗΣΑΪΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΙΘΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΟΥ. ΠΡΟΣΘΗΚΗ (βλ. σ. 135-143). Μνήμων, [S. l.], v. 7, p. 195–196, 1979. DOI: 10.12681/mnimon.213. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/mnimon/article/view/7917. Acesso em: 13 αυγούστου. 2022.