ΛΑΠΠΑΣ Κ. ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ "ΠΕΡΙ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΩΣ ΤΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ" ΤΟΝ ΜΑΡΤΙΟ TOΥ 1821. Μνήμων, [S. l.], v. 11, p. 123–153, 1987. DOI: 10.12681/mnimon.240. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/mnimon/article/view/7943. Acesso em: 13 αυγούστου. 2022.