ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Τ. Ε. ΒΙΒΛΙΟΛΟΓΙΚΑ Α’. Μνήμων, [S. l.], v. 8, p. 337–369, 1982. DOI: 10.12681/mnimon.256. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/mnimon/article/view/7959. Acesso em: 10 αυγούστου. 2022.