ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ Α. ΕΝΑ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΛΕΝΙΚΟ ΣΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ JOHN RYLANDS ΤΟΥ ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ. (Ψευδο-Δωρόθεος, Λέων ΣΤ’ ο Σοφός). Μνήμων, [S. l.], v. 5, p. 35–48, 1975. DOI: 10.12681/mnimon.355. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/mnimon/article/view/8049. Acesso em: 25 ιουλίου. 2024.