ΛΑΠΠΑΣ Κ. ο ΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΚΑΙ Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟY. Μνήμων, [S. l.], v. 5, p. 157–200, 1975. DOI: 10.12681/mnimon.360. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/mnimon/article/view/8054. Acesso em: 13 αυγούστου. 2022.