ΓΑΡΔΙΚΑ Κ. Ο ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΟΛΥΖΩΙΔΗΣ ΚΑΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ. Μνήμων, [S. l.], v. 1, p. 23–52, 1971. DOI: 10.12681/mnimon.393. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/mnimon/article/view/8087. Acesso em: 19 αυγούστου. 2022.