ΛΟΥΚΟΣ Χ. ΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ ΤΗΣ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ-ΣΥΡΟΥ (19ος αιώνας). Μνήμων, [S. l.], v. 12, p. 253–264, 1989. DOI: 10.12681/mnimon.441. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/mnimon/article/view/8135. Acesso em: 5 οκτωβρίου. 2022.