ΜΑΛΕΣΗΣ Δ. ΤΟ ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ (1924-1952). ΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΤΟ ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟ ΚΑΙ ΣΤΗ ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ. Μνήμων, [S. l.], v. 22, p. 135–169, 2000. DOI: 10.12681/mnimon.587. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/mnimon/article/view/8281. Acesso em: 23 φεβρουαρίου. 2024.