ΑΛΕΒΙΖΟΥ Ν.-Χ. ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΔΟΞΑΡΑ. Μνήμων, [S. l.], v. 22, p. 259–267, 2000. DOI: 10.12681/mnimon.594. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/mnimon/article/view/8288. Acesso em: 14 απριλίου. 2024.