ΑΒΔΕΛΑ Ε. ΜΙΣΘΩΤΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΥΛΕΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΙΣΟ ΤΟΥ 20ου ΑΙΩΝΑ. Μνήμων, [S. l.], v. 11, p. 234–246, 1987. DOI: 10.12681/mnimon.607. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/mnimon/article/view/8301. Acesso em: 19 αυγούστου. 2022.