ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ Χ. ΤΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΖΗΤΗΜΑ ΣΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ Η ΒΟΣΠΟΡΙΣ. Μνήμων, [S. l.], v. 32, p. 125–150, 2012. DOI: 10.12681/mnimon.642. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/mnimon/article/view/8336. Acesso em: 26 ιουνίου. 2022.