ΠΑΠΑΔΟΓΙΩΡΓΑΚΗΣ Α. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΦΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ ΟΙ ΑΘΩΟΙ ΤΟΥ HERMANN BROCH. Μνήμων, [S. l.], v. 32, p. 223–244, 2012. DOI: 10.12681/mnimon.646. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/mnimon/article/view/8340. Acesso em: 2 ιουλίου. 2022.