ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΣ Ι. Ίλια Χατζηπαναγιώτη-Sangmeister, Ο τεκτονισμός στην ελληνική κοινωνία και γραμματεία του 18ου αιώνα: Οι γερμανόφωνες μαρτυρίες, Εκδόσεις Περίπλους, Αθήνα 2010. Μνήμων, [S. l.], v. 32, p. 255–261, 2012. DOI: 10.12681/mnimon.648. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/mnimon/article/view/8342. Acesso em: 2 ιουλίου. 2022.