ΛΑΠΠΑΣ Κ. ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΒΕΝΙΑΜΙΝ ΛΕΣΒΙΟ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΟΥ. Μνήμων, [S. l.], v. 24, n. 2, p. 85–105, 2002. DOI: 10.12681/mnimon.736. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/mnimon/article/view/8430. Acesso em: 13 αυγούστου. 2022.