ΣΕΙΡΙΝΙΔΟΥ Β. ΚΟΣΜΟΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΜΟΝΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ. Η ΒΙΕΝΝΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ TOΥ ΡΗΓΑ. Μνήμων, [S. l.], v. 21, p. 189–200, 1999. DOI: 10.12681/mnimon.791. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/mnimon/article/view/8485. Acesso em: 1 απριλίου. 2023.