ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Κ. Η ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ TOΥ ΡΗΓΑ. Μνήμων, [S. l.], v. 21, p. 201–210, 1999. DOI: 10.12681/mnimon.792. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/mnimon/article/view/8486. Acesso em: 20 μαρτίου. 2023.