ΑΒΔΕΛΑ Ε. ΤΟ «ΔΗΜΟΣΙΟ» ΚΑΙ ΤΟ «ΙΔΙΩΤΙΚΟ» ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Ή ΤΑ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΟΡΙΑ TOΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ. Μνήμων, [S. l.], v. 21, p. 211–220, 1999. DOI: 10.12681/mnimon.793. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/mnimon/article/view/8487. Acesso em: 25 μαΐου. 2024.