ΓΑΖΗ Ε. «ΟΡΙΕΝΤΑΛΙΣΜΟΣ». ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΩΣ ΓΕΓΟΝΟΣ. Μνήμων, [S. l.], v. 21, p. 237–246, 1999. DOI: 10.12681/mnimon.795. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/mnimon/article/view/8489. Acesso em: 24 φεβρουαρίου. 2024.