ΚΑΛΛΙΒΡΕΤΑΚΗΣ Λ. ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΣΤΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΤΟΥ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΤΟΥ 1973. Μνήμων, [S. l.], v. 33, p. 207–231, 2014. DOI: 10.12681/mnimon.861. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/mnimon/article/view/8554. Acesso em: 20 μαΐου. 2024.