Γιαλούρη Ελεάνα. 2019. ‘Θανάσης Μποχώτης, Ελέγχοντας τον τόπο του παρελθόντος: η γερμανοελληνική σχέση εξουσίας στις ανασκαφές της Ολυμπίας (1869-1882), Ηράκλειο, Πανε πιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2015’. Μνήμων 35 (35):387-92. https://doi.org/10.12681/mnimon.20300.