Δημανόπουλος Σπύρος. 2019. ‘Άγγελος Φ. Βλάχος, Τουρισμός και δημόσιες πολιτικές στη σύγχρονη Ελλάδα (1914-1950). Η ανάδυση ενός νεοτερικού φαινομένου, Αθήνα, Economia, 2016’. Μνήμων 35 (35):398-408. https://doi.org/10.12681/mnimon.20302.