Σιχάνη Άννα Μαρία. 2019. ‘Hayden White, Λογοτεχνική θεωρία και ιστορική συγγραφή, μετάφραση Γιώρ γος Πινακούλας, Επιμέλεια έκδοσης ­ Υπεύθυνος σειράς: Βαγγέλης Γαλάνης, Τρίκαλα, εκδόσεις Επέκεινα, 2015’. Μνήμων 35 (35):426-35. https://doi.org/10.12681/mnimon.20306.