ΔΕΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ. 2012. ‘Html />’;. Μνήμων 31 (Ιανουάριος):85-114. https://doi.org/10.12681/mnimon.25.