ΔΗΜΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ. 2012. ‘Html />’;. Μνήμων 31 (Ιανουάριος):151-86. https://doi.org/10.12681/mnimon.27.