ΝΤΑΛΑΧΑΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ. 2012. ‘Html />’;. Μνήμων 31 (Ιανουάριος):187-214. https://doi.org/10.12681/mnimon.28.