Λάππας Κώστας. 2012. ‘Η αφήγηση του Πέτρου Μέγγου. Από τη Σμύρνη στην Ελλάδα του 1821, μετάφραση: Βαγγέλης Κούταλης, Ιωάννινα 2009’. Μνήμων 31 (Ιανουάριος):299-309. https://doi.org/10.12681/mnimon.33.