Γαρδίκα Κατερίνα. 2012. ‘Βασιλική Θεοδώρου – Δέσποινα Καρακατσάνη, «Υγιεινής παραγγέλματα»: ιατρική επίβλεψη και κοινωνική πρόνοια για το παιδί τις πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα, Αθήνα 2010’. Μνήμων 31 (Ιανουάριος):327-30. https://doi.org/10.12681/mnimon.37.