ΓΡΑΤΖΙΟΥ ΟΛΓΑ. 2003. ‘ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ: ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΧΡΟΝΙΑ’. Μνήμων 11 (Ιανουάριος):54-73. https://doi.org/10.12681/mnimon.126.