ΛΟΥΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ. 1992. ‘ΕΠΙΔΗΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ. Η ΧΟΛΕΡΑ ΣΤΗΝ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ ΤΗΣ ΣΥΡΟΥ (1854)’. Μνήμων 14 (Ιανουάριος):49-69. https://doi.org/10.12681/mnimon.166.