ΛΑΠΠΑΣ ΚΩΣΤΑΣ. 1987. ‘ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ ’ΠΕΡΙ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΩΣ ΤΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ’ ΤΟΝ ΜΑΡΤΙΟ TOΥ 1821’. Μνήμων 11 (Ιανουάριος):123-53. https://doi.org/10.12681/mnimon.240.