ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Τ. Ε. 1982. ‘ΒΙΒΛΙΟΛΟΓΙΚΑ Α’’. Μνήμων 8 (Ιανουάριος):337-69. https://doi.org/10.12681/mnimon.256.