ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ Α. 1975. ‘ΕΝΑ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΛΕΝΙΚΟ ΣΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ JOHN RYLANDS ΤΟΥ ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ. (Ψευδο-Δωρόθεος, Λέων ΣΤ’ ο Σοφός)’. Μνήμων 5 (Ιανουάριος):35-48. https://doi.org/10.12681/mnimon.355.