ΓΑΡΔΙΚΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ. 1971. ‘Ο ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΟΛΥΖΩΙΔΗΣ ΚΑΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ’. Μνήμων 1 (Ιανουάριος):23-52. https://doi.org/10.12681/mnimon.393.