ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ. 2000. ‘Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ. ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ’. Μνήμων 22 (Ιανουάριος):105-34. https://doi.org/10.12681/mnimon.586.