ΚΑΡΑΛΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ. 2012. ‘Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ 19ου ΑΙΩΝΑ’. Μνήμων 32 (Ιανουάριος):89-124. https://doi.org/10.12681/mnimon.641.