ΠΑΠΑΔΟΓΙΩΡΓΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ. 2012. ‘ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΦΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ ΟΙ ΑΘΩΟΙ ΤΟΥ HERMANN BROCH’. Μνήμων 32 (Ιανουάριος):223-44. https://doi.org/10.12681/mnimon.646.