ΤΖΑΝΑΚΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ. 2012. ‘Christian Promitzer, Sevasti Trubeta, Marius Turda (επιμ.), Health, Hygiene and Eugenics in Southeastern Europe to 1945, CEU PRESS, Βουδαπέστη – Νέα Υόρκη 2011’. Μνήμων 32 (Ιανουάριος):281-86. https://doi.org/10.12681/mnimon.653.