ΣΕΙΡΙΝΙΔΟΥ ΒΑΣΩ. 1999. ‘ΚΟΣΜΟΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΜΟΝΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ. Η ΒΙΕΝΝΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ TOΥ ΡΗΓΑ’. Μνήμων 21 (Ιανουάριος):189-200. https://doi.org/10.12681/mnimon.791.