ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ. 1999. ‘Η ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ TOΥ ΡΗΓΑ’. Μνήμων 21 (Ιανουάριος):201-10. https://doi.org/10.12681/mnimon.792.