ΓΑΖΗ ΕΦΗ. 1999. ‘«ΟΡΙΕΝΤΑΛΙΣΜΟΣ». ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΩΣ ΓΕΓΟΝΟΣ’. Μνήμων 21 (Ιανουάριος):237-46. https://doi.org/10.12681/mnimon.795.