ΜΑΛΕΣΗΣ Δ. (2019) ‘Ή ΕΙΣ ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ Ή ΕΙΣ ΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ Ο «ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ» ΤΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ 1870 ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΥΒΟΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ’, Μνήμων, 35(35), σσ. 141–167. doi: 10.12681/mnimon.20254.