Σιχάνη Ά. Μ. (2019) ‘Hayden White, Λογοτεχνική θεωρία και ιστορική συγγραφή, μετάφραση Γιώρ γος Πινακούλας, Επιμέλεια έκδοσης ­ Υπεύθυνος σειράς: Βαγγέλης Γαλάνης, Τρίκαλα, εκδόσεις Επέκεινα, 2015’, Μνήμων, 35(35), σσ. 426–435. doi: 10.12681/mnimon.20306.