ΕΜΝΕ Ε. (2019) ‘ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΝΕΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ 2016’, Μνήμων, 35(35), σελ. 447–452. doi: 10.12681/mnimon.20310.