Γαρδίκα Κ. (2012) ‘Βασιλική Θεοδώρου – Δέσποινα Καρακατσάνη, «Υγιεινής παραγγέλματα»: ιατρική επίβλεψη και κοινωνική πρόνοια για το παιδί τις πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα, Αθήνα 2010’, Μνήμων, 31, σσ. 327–330. doi: 10.12681/mnimon.37.