ΛΟΥΚΟΣ Χ. (1992) ‘ΕΠΙΔΗΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ. Η ΧΟΛΕΡΑ ΣΤΗΝ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ ΤΗΣ ΣΥΡΟΥ (1854)’, Μνήμων, 14, σσ. 49–69. doi: 10.12681/mnimon.166.