ΛΑΠΠΑΣ Κ. (1979) ‘ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΗΣΑΪΑ ΚAI ΤΙΣ ΛΙΘΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΟΥ’, Μνήμων, 7, σσ. 135–143. doi: 10.12681/mnimon.194.